Fortsat fælles forældremyndighed trods oplysning om forskellig religiøs opfattelse, TFA 2008/588 ØLD

Fortsat fælles forældremyndighed trods oplysning om forskellig religiøs opfattelse, TFA 2008/588 ØLD PDF Udskriv Email
Skrevet af Viggo Bækgaard
Onsdag, 11. januar 2012 16:17
Fortsat fælles forældremyndighed trods oplysning om forskellig religiøs opfattelse, TFA 2008/588 ØLD 

Byrettens begrundelse:

 

Selv om der ikke er enighed mellem sagsøgeren og sagsøgte om alle spørgsmål vedrørende børnene, finder retten ikke, at der foreligger sådanne tungtvejende grunde, at det vil være bedst for børnene, at den fælles forældremyndighed ophæves.

 

Da sagsøgte har taget bekræftende til genmæle vedrørende påstanden om, at børnene har bopælsret hos sagsøgeren, afsiges der dom i overensstemmelse hermed.

 

Efter en samlet vurdering af finder retten, at det vil være bedst for børnene at have samvær med sagsøgte, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 19, og at dette fastsættes som nedenfor anført, og at sagsøgte afleverer sit pas til sagsøgeren, mens børnene er hos sagsøgte.

 

Landsrettens begrundelse:

 

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten findes der at foreligge tungtvejende grunde til, at den fælles forældremyndighed skal ophæves.

 

Landsretten finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge F at deponere sit pas hos M eller statsforvaltningen i forbindelse med samvær.

Kommentar.

Vi plejer at sige, at ”de store ting i livet” kræver enighed i fælles forældremyndighed. Herefter fortsætter vi med at sige ”bopæl, skole og kirke”.

På den baggrund undrer en afgørelse som denne.

Viggo Bækgaard

– See more at: http://www.boernogsamvaer.dk/artikler/afgorelser/foraeldremyndighed/499-fortsat-faelles-foraeldremyndighed-trods-oplysning-om-forskellig-religios-opfattelse-tfa-2008588-old#sthash.ApScfo9x.dpuf