Transport

3 afgørelser om transport i forbindelse med samværet.

Ankestyrelsen har truffet 3 afgørelser, som er offentliggjort i TFA i efteråret 2013. Det er afgørelserne i TFA 2013/718, TFA 2013/719 og TFA 2013/721.

Baggrunden for afgørelserne er, at det ved 2012-lovændringerne blev bestemt, at forældrene skal have fælles ansvar for transporten.

Continue reading