Trods børnesagkyndigs anbefaling af fælles forældremyndighed, fik M forældremyndigheden alene over to børn på 6 og 8 år, TFA 2009/529 ØLD

Trods børnesagkyndigs anbefaling af fælles forældremyndighed, fik M forældremyndigheden alene over to børn på 6 og 8 år, TFA 2009/529 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger finder retten, at der mellem forældrene foreligger et så højt konfliktniveau og så svære og uovervindelige samarbejdsproblemer, at det vil være bedst for børnene, at der ikke etableres fælles forældremyndighed. Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten lægger til grund, at parternes praktiske samarbejde i den seneste tid er blevet bedre. Uanset dette finder landsretten under hensyn til det langvarige tidligere forløb med et højt konfliktniveau, at hensynet til børnenes bedste fortsat nødvendiggør, at forældremyndigheden alene indehaves af den ene af parterne.
Landsretten stadfæster derfor den indankede dom.

Den børnesagkyndige undersøgelse blev først gennemført under landsretssagen.

Desværre kan man ikke se, hvorfor det er sket.

Landsretten er sædvanligvis yderst tilbageholdende med at iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse. Det ville derfor have været rigtig rart med lidt antydning af begrundelsen.

Viggo Bækgaard