Aktindsigt, partshøring, notatpligt, bisidder eller partsrepræsentant (advokat).

Aktindsigt, partshøring, notatpligt, bisidder eller partsrepræsentant (advokat).

Inden jeg om lidt fortæller dig mere om, hvordan møderne i Familieretshuset egentlig foregår, er det vigtigt, at du har en vis forståelse for de mere formelle forhold i Familieretshuset.

Administrative myndigheder skal følge nogle grundlæggende principper, der fremgår af forvaltningsloven.  De fleste af disse regler forekommer ved nærmere eftertanke de fleste som værende naturlige.

Continue reading

Sagens start i Familieretshuset.

Sagens start i Familieretshuset.

Alle sager om forældremyndighed og samvær starter i Familieretshuset Det samme gør sager om separation og skilsmisse samt sager om ægtefælle- og børnebidrag. .

Du skal starte sagen ved at indsende en anmodning til Familieretshuset. Det skal som altovervejende udgangspunkt gøres digitalt med nem-id.

Continue reading

Mødet i Familieretshuset.

Mødet i Familieretshuset.

I dette kapitel vil jeg fortælle dig helt lavpraktisk om, hvordan møderne i Familieretshuset foregår.

Mange er næsten skræmte på forhånd over at skulle til et møde i Familieretshuset. Der går rigtig mange rygter om, hvor forfærdeligt det skulle være. I Landsforeningen Børn og Samvær hører vi mange af disse skræmmehistorier.

Continue reading

Familieretshusets ”tilbud”

Familieretshusets ”tilbud”

I det forrige kapitel fortalte jeg om mødet i Familieretshuset. Hermed refererede jeg til det typiske startmøde. Når jeg lidt ironisk nu fortæller om Familiretshusets “tilbud” i anførselstegn, skal det handle om det nye (2015)  opstartsmøde, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling med mere, som i sin grundide er rigtig god, men også noget, som man i al fald kan forhold sig lidt kritisk til.

Continue reading