Ikke fælles forældremyndighed over 3 piger på 12 og tvillinger på 9 år, Retten på Frederiksberg 26. august 2009, utrykt.

Ikke fælles forældremyndighed over 3 piger på 12 og tvillinger på 9 år, Retten på Frederiksberg 26. august 2009, utrykt.

Byrettens begrundelse:

 

M har siden slutningen af 2003 været alene om forældremyndigheden. Det var efter parternes aftale. Der er efter det foreliggende ikke grund til at antage, at M ikke har varetaget den opgave på forsvarlig og omhyggelig vis.

 

Der har efter Fs ønske været praktiseret forskellige samværsordninger, der efter børnenes holdning ikke har fungeret tilfredsstillende. Deres holdning gå ud på en 10-4 ordning.

 

Det er Fs opfattelse, at han og M vil kunne samarbejde om fælles forældremyndighed. Det er af vist af M, der har oplyst, at parternes kommunikation ”er lig 0”.

 

Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger er det rettens bedømmelse, at det vil være bedst for børnene, at der ikke skal ske ændring af forældremyndigheden, jf. forældreansvarslovens § 14.

 

(det er oplyst, at dommen ikke vil blive anket af F).