Statsforvaltningen er nedlagt

Statsforvaltningen er nedlagt pr. 1. april 2019

Statsforvaltningen er afløst af Familieretshuset. Det er langt hen af vejen de samme medarbejdere men et nyt regelsæt. Nye kompetencer. Jeg vil i løbet af kortere tid opdatere ændringerne.

 

Inddragelse af barnet – bedst for barnet

Inddragelse af barnet.

Alle afgørelser efter forældreansvarsloven skal træffes efter, hvad der er “bedst for barnet”. Betænkningen, som kom i 2007 forud for forældreansvarsloven havde overskriften “Barnets perspektiv”. Begrebet indragelse af barnet henviser både til samtale med barnet, børnesagkyndig undersøgelse med mere og er måske det allervigtigste element i hele sagsgangen. Continue reading