Midlertidig forældremyndighed under forældremyndighedssag til M efter at F havde taget dem til Libanon, TFA 2009/426 VLK

Midlertidig forældremyndighed under forældremyndighedssag til M efter at F havde taget dem til Libanon, TFA 2009/426 VLK

Byrettens begrundelse:

Retten finder det efter de afgivne forklaringer bevist, at sagsøgte tog de tre børn, B, C og D med til Libanon efter parternes fælles aftale på sommerferie, men retten lægger også efter den forklaring, der er afgivet af sagsøgte til grund, at han ikke oplyste sagsøgeren om, at det ikke var meningen, at børnene skulle tilbage til Danmark igen.
Retten lægger således til grund, at sagsøgeren ikke har meddelt sit samtykke til, at børnenes bopæl efter sommerferien 2008 skulle være hos sagsøgtes famille i Libanon.

Under disse omstændigheder findes der tilstrækkeligt grundlag for at træffe en midlertidig afgørelse i medfør af forældreansvarslovens § 26 om spørgsmålet om bopæl, mens sagen om blandt andet forældremyndighed verserer.

Retten finder, at det er bedst for børnene, at bopælen midlertidigt skal tilkomme sagsøgeren, således at det sikres, at de også har haft kontakt i løbet af året med hende, ligesom det sikres, at de møder til samtalen med dommeren og psykologen.

Retten tager herefter sagsøgerens begæring til følge.

Afgørelsen gælder indtil der foreligger en endelig aftale eller afgørelse, som kan fuldbyrdes.

Landsrettens stadfæstede med samme begrundelse.

Det er en af de sager, hvor det kunne være interessant at vide, om børnene rent faktisk kommer tilbage. Havde parternes advokater været oplyst, ville jeg have spurgt dem om det.

Viggo Bækgaard