Fælles forældremyndighed ophævet og forældremyndigheden tillagt M over to piger, idet F ikke har taget del i ansvaret, Retten i Esbjerg 24. august 2009, utrykt

Fælles forældremyndighed ophævet og forældremyndigheden tillagt M over to piger, idet F ikke har taget del i ansvaret, Retten i Esbjerg 24. august 2009, utrykt

Byrettens begrundelse:

 

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at F i en årrække ikke har taget del i ansvaret og omsorgen for børnene og ikke har udvist interesse herfor. Hans kontakt med børnene er grundet hans egne forhold blevet stadig mere begrænset.

 

Retten finder herefter, at der foreligger sådanne tungtvejende grunde, jfr. forældreansvarslovens § 11, 2. pkt, at denne fælles forældremyndighed skal ophæves og tillægges M alene.