Far i klemme – en boganmeldelse

Far i klemme

forfatter: Bruno Skibbild, forlaget Power Press 2018

ISBN 978-87-970675-0-5

en boganmeldelse ved Viggo Bækgaard, formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær.

“5 af 6 stjerner”

Om forfatteren:

Bruno Skibbild er cand. mag. i historie og idræt. Han er en af de mange, som på sin egen og børnenes krop har oplevet det ret forfærdelige danske ”retssystem”, og som har så meget personligt overskud, at han har formået at fortælle og perspektivere sin historie.

Continue reading

Om artikler

Nogle artikler er kodede. Dem skal man være logget ind i princippet som medlem for at læse i sin helhed.

Artikler, der ikke er kodede, står nedenfor alene med deres titel. Klikker du på titlen, kan du umiddelbart læse hele artiklen.

Det er hovedsageligt de mere politisk betonede artikler, som er frit tilgængelige. Vi har besluttet at kode en del materiale i ønsket om at få flere betalende medlemmer.

Vi synes godt, at vi kan være vore artikler m.v. bekendt og ved, at indholdet er med til at styrke dig.

Ved at betale det relativt beskedne kontingent, er du også med til at sikre, at foreningen fortsat kan eksistere og yde en indsats på børneområdet.