7/7 ordning for belastende for 3 årig. 9/5 ordning med bopæl hos M, TFA 2009/379 ØLD

7/7 ordning for belastende for 3 årig. 9/5 ordning med bopæl hos M, TFA 2009/379 ØLD

Byrettens begrundelse:

Efter forklaringerne finder retten, at M har været og fortsat er S’ primære omsorgsperson, bl.a. fordi hun har taget sig mest af S. Hun har nu efter det oplyste fået en lejlighed i nærheden af S’ børnehave. Parterne er enige om, at S trives i sin børnehave. Under disse omstændigheder og efter en samlet vurdering af sagen, herunder barnets alder og det yderligere oplyste om hver af parterne, finder retten, at det vil være bedst for S, at han har bopæl hos M, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 17.
Efter en samlet vurdering af sagen, herunder til det oplyste om barnets tilknytning til hver af parterne, samt om barnets alder, finder retten, at det vil være bedst for S at have samvær med F som fastsat nedenfor, jf. forældreansvarslovens § 4 og § 19. I de tilfælde, hvor der ikke sker aflevering og afhentning i institutionen, skal M aflevere og hente S på F’s bopæl, idet hun ikke ønsker, at F skal kende hendes adresse.

(9/5-ordning)

Landsrettens stadfæstede med samme begrundelse.