Forældremyndighed fortsat hos M alene over 12-årig D. M havde haft forældremyndigheden også efter afgørelse i ØL 2006. Samværet jævnligt suspenderet. Ikke fornyet samtale med D, Retten i Roskilde 2. november 2009.11.03 – EF

Forældremyndighed fortsat hos M alene over 12-årig D. M havde haft forældremyndigheden også efter afgørelse i ØL 2006. Samværet jævnligt suspenderet. Ikke fornyet samtale med D, Retten i Roskilde 2. november 2009.11.03 – EF

 

Der var gennemført en børnesagkyndig undersøgelse i statsforvaltningen i samværssag sideløbende med forældremyndighedssagen.

 

Byrettens begrundelse.

 

På baggrund af parternes forklaringer og fremtræden er det rettens indtryk, at parterne gennem flere år har haft og fortsat har et endog meget højt konfliktniveau. Det er nøje beskrevet i den børnesagkyndige erklæring, hvor hårdt D har været påvirket af forholdet mellem forældrene. Det må lægges til grund, at D har behov for ro i sin hverdag, og at det endnu ikke, trods flere børnesagkyndige rådgivninger, er lykkedes parterne at skabe denne ro omkring samværet med F.

 

Samlet set finder retten, at der ikke er grundlag for et tilstrækkeligt konstruktivt samarbejde mellem parterne til at få en fælles forældremyndighed til at fungere. Fælles forældremyndighed er under disse omstændigheder ikke i Ds interesse, og Ms frifindelsespåstand tages derfor til følge.

 

Retten har ikke fundet grundlag for at afholde en samtale med D, før endelig afgørelse træffes. Retten har herved lagt vægt på, at Ds synsvinkel og forhold må anses for at være kommet frem, dels under den børnesagkyndige undersøgelse og dels under de børnesamtaler, som er afholdt i statsforvaltningen. Retten har ikke fundet, at afholdelse af yderligere samtaler med D vil kunne tilføre sagen nyt.