Samvær generelt.

Samvær generelt.

I dette faneblad kommer du langt omkring i begrebet samvær. Da Landsforeningen Børn og Samvær blev stiftet tilbage i år 2000, var samvær endnu mere problematisk, end det er i dag. Når du overhovedet er nået så langt ind på denne hjemmeside, vil du sikkert tænke, at det slet ikke kan være tilfældet, at situationen var værre end i dag. Dengang var den juridiske hovedregel, at det var samværsforælderen, der havde ret til samvær. Dengang skulle der være samvær for enhver pris. Vores forening havde dengang som hovedmål, at der skulle fokuseres på barnets ret til samvær. Ikke forældrenes. Med forældreansvarsloven skulle man tro, at alle problemer er løst. Sådan er det desværre ikke.

Continue reading

Normalsamvær – eksisterer det?

Normalsamvær – eksisterer det?

Systemet gør et ret stort nummer ud af at påstå, at der ikke længere er noget, der hedder normalsamvær. Selvfølgelig er det en sandhed med modifikationer. Så forskellige er vore børn trods alt heller ikke. I det følgende vil jeg prøve at guide dig lidt rundt i normaliteterne.

Der er selvfølgelig betydelig forskel på store og små børn.

Continue reading

Feriesamvær.

Feriesamvær.

Det er mindst lige så vigtigt at få fastsat et feriesamvær, som det er at få det såkaldte hverdagssamvær på plads.

Også med hensyn til feriesamværet er der fuldstændig aftalefrihed. Behovene kan være meget forskellig fra familie til familie. Der er nogle ret faste begrænsninger i, hvad man kan få Statsforvaltningen til at træffe afgørelse om.

Continue reading

Hvem får så bopælen?

Hvem får så bopælen?

Jeg kan desværre ikke give dig en facitliste på resultatet af en forældreansvarssag. Men jeg kan pejle dig lidt ind på det.Du har sikkert allerede opdaget, at der på denne hjemmesider ligger rigtig mange afgørelser. Somme tider funderer jeg over, om alle disse mange afgørelser forvirrer mere, end de gavner. I virkeligheden ved jeg godt, at du ikke for alvor bliver klogere af at læse afgørelserne. Men de giver nu alligevel en fornemmelse af, hvad retterne lægger vægt på. En del af afgørelserne har jeg krydret med en personlig kommentar. En del af sagerne har jeg selv været involveret i, men i langt de fleste kender jeg kun sagen fra det referat, som står i dommen.

Continue reading

Forældremyndighed – hvad handler det egentlig om?

Forældremyndighed – hvad handler det egentlig om?

Det betyder helt åbenlyst meget for begge forældre at have (del i) forældremyndigheden. Jeg siger, at fælles forældremyndighed er noget, Fanden har skabt. Samtidig siger jeg, at vigtigheden af forældremyndigheden er vildt overdrevet hos folk. Hvordan det hænger sammen, vil jeg forsøge at forklare under denne fane.Hovedreglen er i dag, at der er fælles forældremyndighed. Det er sådan set ikke til fornuftig diskussion, at det altid er bedst for børnene, at forældrene er i stand til at samarbejde om børnene, selv om de ikke længere bor sammen.

Continue reading

Samværsforælderens kompetence.

Samværsforælderens kompetence.

I dette kapitel fuldendes billedet vedrørende de spørgsmål, man skal være enige om; hvad bopælsforældren kan bestemme og nedenfor om, hvad samværsforælderen egentlig har kompetence til. Vi tager igen afsæt i kompetenceskemaet. En del af teksten i dette kapitel er identisk med det, som står under de samme overskrifter under bopælsforælderens kompetende. Det skyldes, at der er overlap i kompetencerne.

Continue reading

Aktindsigt, partshøring, notatpligt, bisidder eller partsrepræsentant (advokat).

Aktindsigt, partshøring, notatpligt, bisidder eller partsrepræsentant (advokat).

Inden jeg om lidt fortæller dig mere om, hvordan møderne i Familieretshuset egentlig foregår, er det vigtigt, at du har en vis forståelse for de mere formelle forhold i Familieretshuset.

Administrative myndigheder skal følge nogle grundlæggende principper, der fremgår af forvaltningsloven.  De fleste af disse regler forekommer ved nærmere eftertanke de fleste som værende naturlige.

Continue reading

Sagens start i Familieretshuset.

Sagens start i Familieretshuset.

Alle sager om forældremyndighed og samvær starter i Familieretshuset Det samme gør sager om separation og skilsmisse samt sager om ægtefælle- og børnebidrag. .

Du skal starte sagen ved at indsende en anmodning til Familieretshuset. Det skal som altovervejende udgangspunkt gøres digitalt med nem-id.

Continue reading

Mødet i Familieretshuset.

Mødet i Familieretshuset.

I dette kapitel vil jeg fortælle dig helt lavpraktisk om, hvordan møderne i Familieretshuset foregår.

Mange er næsten skræmte på forhånd over at skulle til et møde i Familieretshuset. Der går rigtig mange rygter om, hvor forfærdeligt det skulle være. I Landsforeningen Børn og Samvær hører vi mange af disse skræmmehistorier.

Continue reading

Familieretshusets ”tilbud”

Familieretshusets ”tilbud”

I det forrige kapitel fortalte jeg om mødet i Familieretshuset. Hermed refererede jeg til det typiske startmøde. Når jeg lidt ironisk nu fortæller om Familiretshusets “tilbud” i anførselstegn, skal det handle om det nye (2015)  opstartsmøde, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling med mere, som i sin grundide er rigtig god, men også noget, som man i al fald kan forhold sig lidt kritisk til.

Continue reading