Skolevalg, bopæl og fælles forældremyndighed – læs også tilføjelsen.

Skolevalg, bopæl og fælles forældremyndighed – læs også tilføjelsen.
af Viggo Bækgaard , talsmand Landsforeningen Børn og Samvær, advokat (H)

For mange kan det være lidt uklart, hvad fælles forældremyndighed egentlig indebærer. Man kan dømmes til noget, man ikke rigtig bryder sig om, fordi man har svært ved at samarbejde med den anden forælder.

Når vi professionelle så taler med folk om det, bruger vi energi på at sige, at selve forældremyndighedsspørgsmålet er stærkt overvurderet. Selv ynder jeg at sige, at man skal være enige om de store ting i livet: bopæl, kirke, skole og større indgreb af medicinsk art. Alt andet reguleres i praksis af samværsreglerne sådan, at det er den forælder, som konkret har barnet, der beslutter.

Af disse spørgsmål indtager et en særlig position, som oven i købet er lidt mystisk. Skolevalget!

Denne artikel er oprindeligt skrevet tilbage i 2008 men løbende ajourført med nye afgørelser og udtalelser. I slutningen af artiklen er anført datoen for seneste opdatering. Ændringerne vil ikke alene være i slutningen af artiklen men indsættes på relevante pladser i artiklen.

Min konklusion er, at der skal være enighed om skolevalg, hvis der er fælles forældremyndighed, og at manglende enighed alligevel i praksis løses ved, at skolen skal optage et barn, der har bopæl i skoledistriktet, uanset at begge forældremyndighedsindehavere ikke tiltræder. Sat på spidsen må den fælles forældremyndighed ophæves i tilfælde af uenighed.

For den særligt juridisk teoretisk interesserede henviser jeg til en artikel i Tidsskrift for Familie og Arveret (TFA 2011/513 af professor Marianne Holdgaard, adjunkt Line Bune Juhl og fuldmægtig Hanne Marie Motzfeldt under titlen fælles forældremyndighed og skolevalg – forældreansvarslovens regler og en artikel af de samme i TFA 2011/408. Der er en tidligere artikel om problemstillingen i relation til folkeskoleloven.)

Continue reading