Samvær generelt.

Samvær generelt.

I dette faneblad kommer du langt omkring i begrebet samvær. Da Landsforeningen Børn og Samvær blev stiftet tilbage i år 2000, var samvær endnu mere problematisk, end det er i dag. Når du overhovedet er nået så langt ind på denne hjemmeside, vil du sikkert tænke, at det slet ikke kan være tilfældet, at situationen var værre end i dag. Dengang var den juridiske hovedregel, at det var samværsforælderen, der havde ret til samvær. Dengang skulle der være samvær for enhver pris. Vores forening havde dengang som hovedmål, at der skulle fokuseres på barnets ret til samvær. Ikke forældrenes. Med forældreansvarsloven skulle man tro, at alle problemer er løst. Sådan er det desværre ikke.

Continue reading

Normalsamvær – eksisterer det?

Normalsamvær – eksisterer det?

Systemet gør et ret stort nummer ud af at påstå, at der ikke længere er noget, der hedder normalsamvær. Selvfølgelig er det en sandhed med modifikationer. Så forskellige er vore børn trods alt heller ikke. I det følgende vil jeg prøve at guide dig lidt rundt i normaliteterne.

Der er selvfølgelig betydelig forskel på store og små børn.

Continue reading

Feriesamvær.

Feriesamvær.

Det er mindst lige så vigtigt at få fastsat et feriesamvær, som det er at få det såkaldte hverdagssamvær på plads.

Også med hensyn til feriesamværet er der fuldstændig aftalefrihed. Behovene kan være meget forskellig fra familie til familie. Der er nogle ret faste begrænsninger i, hvad man kan få Statsforvaltningen til at træffe afgørelse om.

Continue reading