links

Her finder du nogle nyttige og relevante links:Du kan se dig omkring på nettet.De nedenfor anførte links dækker BÅDE foreninger, som vi fuldt ud er enige i OG foreninger, som bestemt ikke dækker vore synspunkter. Demokratiet tilsiger åbenhed. Se dig omkring. Find ud af, om du hører hjemme hos os eller et helt andet sted.

 

Gode råd om valg af advokat

Øvrige links:

Børn i midten – en hjemmeside fra Socialministeriet med vejledning om samarbejdet. Et led i en kampagne om loven.

Børns Vilkår

Børnerådet

Børnebortførelser
– rådgivningslinjen om børnebortførelser

AnkestyrelsenFamilieretskontoret

Center for Familieudvikling – parrådgivningskurser (prep-kurser)

Dansk Kvindesamfund

Dialog mod vold
– Et behandlingstilbud for mænd, som udøver partnervold. Tilbuddet er en del af regeringens voldspakke udmeldt d. 8. Marts 2002, med fokus på vold i familien.

Daspcan – Dansk Selskab til forebyggelse af børnemishandling og omsorgssvigt

LOKK – Landsforeningen af Kvindekrisecentre

Mødrehjælpen

Nordisk Forening mot barnemishandling og omsorgssvikt

FBU FBU-forældrelandsforeningen – en forening for forældre som har eller har haft deres barn anbragt uden for hjemmet, både med og uden samtykke

Red Barnet

Thora Center – støtte og hjælp til mennesker, der er direkte eller indirekte berørt af seksuelle overgreb

Delebarn.dk – forening/forretning om skilsmissebørn

Center for kontakt og dialog (Kondia) – udbyder coaching og kurser