Sagens start i Familieretshuset.

Sagens start i Familieretshuset.

Alle sager om forældremyndighed og samvær starter i Familieretshuset Det samme gør sager om separation og skilsmisse samt sager om ægtefælle- og børnebidrag. .

Du skal starte sagen ved at indsende en anmodning til Familieretshuset. Det skal som altovervejende udgangspunkt gøres digitalt med nem-id.

Continue reading

Mødet i Familieretshuset.

Mødet i Familieretshuset.

I dette kapitel vil jeg fortælle dig helt lavpraktisk om, hvordan møderne i Familieretshuset foregår.

Mange er næsten skræmte på forhånd over at skulle til et møde i Familieretshuset. Der går rigtig mange rygter om, hvor forfærdeligt det skulle være. I Landsforeningen Børn og Samvær hører vi mange af disse skræmmehistorier.

Continue reading

Aktindsigt, partshøring, notatpligt, bisidder eller partsrepræsentant (advokat).

Aktindsigt, partshøring, notatpligt, bisidder eller partsrepræsentant (advokat).

Inden jeg om lidt fortæller dig mere om, hvordan møderne i Familieretshuset egentlig foregår, er det vigtigt, at du har en vis forståelse for de mere formelle forhold i Familieretshuset.

Administrative myndigheder skal følge nogle grundlæggende principper, der fremgår af forvaltningsloven.  De fleste af disse regler forekommer ved nærmere eftertanke de fleste som værende naturlige.

Continue reading

Familieretshusets ”tilbud”

Familieretshusets ”tilbud”

I det forrige kapitel fortalte jeg om mødet i Familieretshuset. Hermed refererede jeg til det typiske startmøde. Når jeg lidt ironisk nu fortæller om Familiretshusets “tilbud” i anførselstegn, skal det handle om det nye (2015)  opstartsmøde, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling med mere, som i sin grundide er rigtig god, men også noget, som man i al fald kan forhold sig lidt kritisk til.

Continue reading