Statsforvaltningen er nedlagt

Statsforvaltningen er nedlagt pr. 1. april 2019

Statsforvaltningen er afløst af Familieretshuset. Det er langt hen af vejen de samme medarbejdere men et nyt regelsæt. Nye kompetencer. Jeg vil i løbet af kortere tid opdatere ændringerne.

 

Mødet i Statsforvaltningen

Mødet i Statsforvaltningen.

I dette kapitel vil jeg fortælle dig helt lavpraktisk om, hvordan møderne i Statsforvaltningen foregår.

Mange er næsten skræmte på forhånd over at skulle til et møde i Statsforvaltningen. Der går rigtig mange rygter om, hvor forfærdeligt det skulle være. I Landsforeningen Børn og Samvær hører vi mange af disse skræmmehistorier i telefonrådgivningen. Continue reading

Statsforvaltningens “tilbud”

Statsforvaltningens “tilbud”.

I det forrige kapitel fortalte jeg om mødet i Statsforvaltningen. Hermed refererede jeg til det typiske startmøde. Når jeg lidt ironisk nu fortæller om Statsforvaltningens “tilbud” i anførselstegn, skal det handle om det nye (2015)  opstartsmøde, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling med mere, som i sin grundide er rigtig god, men Continue reading

Inddragelse af barnet – bedst for barnet

Inddragelse af barnet.

Alle afgørelser efter forældreansvarsloven skal træffes efter, hvad der er “bedst for barnet”. Betænkningen, som kom i 2007 forud for forældreansvarsloven havde overskriften “Barnets perspektiv”. Begrebet indragelse af barnet henviser både til samtale med barnet, børnesagkyndig undersøgelse med mere og er måske det allervigtigste element i hele sagsgangen. Continue reading