Aktindsigt, partshøring, notatpligt, bisidder eller partsrepræsentant (advokat).

Aktindsigt, partshøring, notatpligt, bisidder eller partsrepræsentant (advokat).

Inden jeg om lidt fortæller dig mere om, hvordan møderne i Statsforvaltningen egentlig foregår, er det vigtigt, at du har en vis forståelse for de mere formelle forhold i Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen skal udover at vejlede om dine rettigheder og pligter i ganske mange sager træffe en egentlig afgørelse især om omfanget af samværet. Statsforvaltningen er tilsyneladende langt dygtigere end alle andre. Det er nemlig meningen, at de både skal kunne vejlede begge parter og træffe afgørelse i sagen. I andre sammenhænge handler sådan noget om, hvor mange kasketter man kan have på samtidig. Men ikke Continue reading

Mødet i Statsforvaltningen

Mødet i Statsforvaltningen.

I dette kapitel vil jeg fortælle dig helt lavpraktisk om, hvordan møderne i Statsforvaltningen foregår.

Mange er næsten skræmte på forhånd over at skulle til et møde i Statsforvaltningen. Der går rigtig mange rygter om, hvor forfærdeligt det skulle være. I Landsforeningen Børn og Samvær hører vi mange af disse skræmmehistorier i telefonrådgivningen. Continue reading

Statsforvaltningens “tilbud”

Statsforvaltningens “tilbud”.

I det forrige kapitel fortalte jeg om mødet i Statsforvaltningen. Hermed refererede jeg til det typiske startmøde. Når jeg lidt ironisk nu fortæller om Statsforvaltningens “tilbud” i anførselstegn, skal det handle om det nye (2015)  opstartsmøde, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling med mere, som i sin grundide er rigtig god, men Continue reading

Inddragelse af barnet – bedst for barnet

Inddragelse af barnet.

Alle afgørelser efter forældreansvarsloven skal træffes efter, hvad der er “bedst for barnet”. Betænkningen, som kom i 2007 forud for forældreansvarsloven havde overskriften “Barnets perspektiv”. Begrebet indragelse af barnet henviser både til samtale med barnet, børnesagkyndig undersøgelse med mere og er måske det allervigtigste element i hele sagsgangen. Continue reading