Om overvåget samvær.

Om overvåget samvær.

For mange kan overvåget samvær virke uoverskuelig.

Det gælder egentlig både for forældrene og deres rådgivere.

Et overvåget samvær er ikke bare et overvåget samvær.

Familieretshuset har udarbejdet to skemaer, som kan være relevant for alle.

Det ene skema handler om de forskellige involveredes roller og ansvar i overvåget samvær.

Jeg forstår det sådan, at det er et skema, som Familieretshuset udleverer til forældrene, når man igangsætter et overvåget samvær.

Det andet skema er egentlig et informationsskema beregnet til advokaterne.

Jeg synes imidlertid, at det også kan være informativt for ”almindelige forbrugere”. Derfor har jeg spurgt i Familieretshuset om tilladelse til at offentliggøre også det skema, hvilket jeg selvfølgelig har fået lov til.

Se de 2 skemaer her:

Roller i forbindelse med overvåget samvær

Skema om de forskellige former for overvågede samvær.

Viggo Bækgaard 7. januar 2021