Transport

3 afgørelser om transport i forbindelse med samværet.

Ankestyrelsen har truffet 3 afgørelser, som er offentliggjort i TFA i efteråret 2013. Det er afgørelserne i TFA 2013/718, TFA 2013/719 og TFA 2013/721.

Baggrunden for afgørelserne er, at det ved 2012-lovændringerne blev bestemt, at forældrene skal have fælles ansvar for transporten.

Ændringerne må som udgangspunkt beklages, fordi de efter min vurdering vil føre til nye konflikter mellem forældrene på områder, som de ikke kan få truffet afgørelse om.

De tre afgørelser skal formentlig forestille at være Ankestyrelsens bud på nogle retningslinjer, som man kan pejle efter.

Den ene sag ophæver man ikke et retsforlig, som var indgået i forbindelse med sag om forældremyndighed og samvær. Begrundelsen var, at der med de nye regler ikke ville være grundlag for at fastsætte konkrete vilkår om transporten.

Synspunktet synes at være, at parterne er blevet enige om en løsning, som dybest set er udtryk for, at de i fællesskab tager ansvar for transporten.

I den anden sag ophævedes en tidligere afgørelse om transport med den begrundelse, at der ikke længere er hjemmel til at træffe afgørelse om transporten, og at en tidligere afgørelse om det derfor skal ophæves, så forældrene selv skal tage ansvar for det.

Den tredje sag ophæver man en dom med stort set samme begrundelse.

Sammenfattende kan man sige, at Statsforvaltningen simpelthen ikke længere vil skulle tage stilling til transport, med mindre der foreligger helt specielle omstændigheder.

Jeg har ikke set sådanne helt specielle omstændigheder i konkrete afgørelser.

Den nuværende retstilstand kalder som sagt på nye konflikter mellem parterne. Ingen kan konkret rådgive om, hvad konsekvensen er af de forskellige handlingsmønstre, man kan forestille sig.