Afgørelse om midlertidig ophævelse af samvær, Familieretshuset 7. oktober 2021, utrykt

Afgørelse om midlertidig ophævelse af samvær, Familieretshuset 7. oktober 2021, utrykt

M har søgt om midlertidig ophævelse af samvær med D1 (10 ¾ år) og D2 (9 år) og F.

Afgørelse

Vi har bestemt, at samværet midlertidigt ophæves.

Vi har med denne afgørelse ikke taget endelig stilling til D1 og D2s samvær med F. Afgørelsen gælder derfor, indtil der er en endelig aftale eller afgørelse om samværet, som kan fuldbyrdes af familieretten.

Begrundelse

Vi har lagt afgørende vægt på, at D1 og D2, der er 10 år og næsten 9 år, i skolen har fortalt om bekymrende forhold omkring deres samvær med F.

Skolen oplyser, at D1 tidligere har fortalt, at hans far slog ham, hans mor og hans lillebror, at han fik kulde-gysninger, når hans far kom ind ad døren, at han har givet udtryk for at være bange for sin far, og at han ikke kan lide at være hjemme hos sin far.

D2 har den 19. august 2021 fortalt i skolen, at han går til thai-boksning sammen med hans mor og bror fordi han er bange for hans far, og fordi at han skal kunne beskytte sig selv, da hans far kan blive rigtig sur.

Vi har derudover lagt vægt på, at kommunen i telefonnotat af 30. september 2021 oplyser, at børnene har givet udtryk for, at de er bange for F, og at de meget klemt af situationen og konflikten mellem forældrene, ligesom de oplyser, at det for nuværende kunne være fornuftigt for børnene at få noget ro fra samværet.

Vi har noteret os, at Københavns Vestegns Politi i telefonnotat af 30. september 2021 oplyser, at der verserer en anmeldelse om vold begået af F mod D1 og D2. Vi noterer os også, at F oplyser, at politiet har trukket sigtelsen om vold mod D1 tilbage, men at de har sigtet ham for vold mod D2, da han angiveligt skulle have givet D2 en lussing for 6-7 år siden.

Vi vurderer, uanset udfaldet hos politiet, at der er et akut behov for, at Familieretshuset træffer en midlertidig afgørelse om ophør af samvær for at sikre børnenes trivsel og for at give dem noget ro indtil familieretten træffer en endelig afgørelse om samværet og forældremyndigheden.

Vi bemærker, at sagen er fuldt oplyst og klar til at blive oversendt til familieretten.

Det er på baggrund heraf vores vurdering, at D1 og D2 aktuelt er så presset af situationen, at det er bedst for dem, at samværet midlertidigt ophæves.

Vi bemærker, at en midlertidig ophævelse af samværet ikke nødvendigvis betyder, at der ikke skal være samvær igen fremover.

Sagens oplysninger

Forældrene har fælles forældremyndighed.

Børnene har bopæl ved M.

Forældrene har den 25. februar 2020 indgået en samværsaftale i Familieretshuset.

M har den 4. december 2021 ansøgt om, at samværet nedsættes.

Vi har under behandlingen af sagen afholdt møde med begge forældre og har også modtaget bemærkninger fra begge forældre.

Familieretshuset har afholdt børnesamtaler den 31. august 2021 og opfølgende møde efter børnesamtaler den 7. september 2021.

M har den 22. september 2021 søgt om, at samværet midlertidigt ophæves.

M har bl.a. oplyst,

at kommunen har valgt at anmelde F til politiet for vold,

at børnene er klemt af Fs adfærd,

og at samarbejdet er ikkeeksisterende

F har bl.a. oplyst,

at filmoptagelserne fra politiet viser, at børnene elsker ham højt og trives med ham,

at børnene på optagelserne oplyser, at de aldrig har overværet vold i hjemmet,

at han håber, at samværet fastholdes både for børnene og for dem som forældre,

og han håber stærkt på, at M udviser en vilje til at samarbejde og løse konflikten.

Barnets perspektiv er i denne sag belyst ved:

 Oplysninger fra * Kommune af 30. september 2021.

 Oplysninger fra skolen af 12. og 20. august 2021.

 Børnesamtaler af 31. august 2021.

Kommentar.

Der er nogle helt generelle udfordringer i sager om fysisk og psykisk vold.

Udfordringerne er påtalt af Landsforeningen Børn og Samvær gennem 20 år. Systemet er vældig optaget af, om vold er anmeldt og derefter, om der er sket domfældelse.

Det er rigtig fint set med mine briller, at samværet suspenderes. Men det er absolut ikke i orden derefter at fokusere på, om der har fundet domfældelse sted.

Jeg henviser generelt til mit brevkassesvar ”hvad gør man, når der er mistanke om vold mod børnene”

Viggo Bækgaard

8. oktober 2021