Samværsforælderens kompetence.

Samværsforælderens kompetence.

I dette kapitel fuldendes billedet vedrørende de spørgsmål, man skal være enige om; hvad bopælsforældren kan bestemme og nedenfor om, hvad samværsforælderen egentlig har kompetence til. Vi tager igen afsæt i kompetenceskemaet. En del af teksten i dette kapitel er identisk med det, som står under de samme overskrifter under bopælsforælderens kompetende. Det skyldes, at der er overlap i kompetencerne.

Umidelbart ser det  ikke ud, som om samværsforælderen har noget at skulle have sagt selvstændigt. Du skal huske, at i disse kompetencespørgsmål handler det dybest set om dagligdagen, idet der skal være enighed mellem forældrene om en række mere overordnede spørgsmål.

Afgørelser, der relaterer sig til samvær:

Denne overskrift dækker i virkeligheden over, at samværsforælderen bestemmer alt i dagligdagen, mens barnet er hos denne.

Bopælsforælderen skal altså ikke fjernstyre dagligdagen hos den anden forælder. Det er og bliver et skilsmissebarns vilkår, at forholdene er forskellige i de to hjem, som barnet bliver udstyret med ved skilsmissen.

Det kan være alt fra påklædning over bordskikke til sengetider, som er forskellige. Juridisk i relation til forældreansvarsloven har samværsforælderen derfor i virkeligheden ganske betydelig indflydelse på barnet og dermed også på opdragelsen.

Samværsforælderen kan således opholde sig så at sige hvor som helst med barnet under samværet. Det er selvfølgelig god stil at fortælle bopælsforælderen, hvor samværet foregår. Nogen har det ligefrem som en sport at holde hemmeligt for den anden, hvis der er en lille ferie planlagt i forbindelse med samværet.

I det hele taget kan man som udenforstående forundres over de nederdrægtigheder, som både bopæls- og samværsforældre kan finde på over for hinanden. De burde tænke mere på, hvad det betyder for børnene. De fleste forældrekampe påvirker børnene negativt!

Direkte omsorg

Overskriften “direkte omsorg” er nævnt både under bopælsforælderen og samværsforælderen. Det lyder lidt nøjagtig som de almindelige fraser fra forældreansvarsloven om forældremyndighedsbegrebet.

Selvfølgelig skal bopælsforælderen tage sig af barnet, når det er hos pågældende. Men det skal samværsforælderen ligeså selvfølgeligt også, når barnet er hos denne.

Så det er med andre ord en ret “fluffy” overskrift uden ret meget indhold – om noget, som man kan bruge til noget.
Fritidsaktiviteter:

Fritidsaktiviteter fylder i virkeligheden ganske meget i et barns liv. Du vil se, at fritidsaktivteter står både under bopælsforælderens og samværsforælderens kompetence.

Princippet er derfor, at bopælsforælderen bestemmer over de fritidsaktiviteter, der foregår på tidspunkter, hvor barnet er hos denne, mens det er samværsforælderen, der bestemmer aktiviteterne, når barnet er der.

Emnet giver anledning til utallige uenigheder mellem forældrene – og også skuffelse hos børnene. For de små børn gælder i almindelighed, at det er forældrenes drømme og ambitioner, der forsøges kanaliseret videre til børnene. I den danske kultur fylder fodbold rigtig meget, og næsten enhver dreng starter vist på et tidspunkt med at gå til fodbold.

Det største problem med idrætsaktiviteter især i holdsportsgrene er, at man skal deltage fast i træning og stå til rådighed i kampe i weekenden for overhovedet at være en del af holdet.

Sandheden er, at det kan man ikke som skilsmissebarn, med mindre man bor så tæt på begge forældre, at det kan praktiseres, og med mindre begge forældrene i praksis aktivt støtter op om det ved at hente og bringe – og i øvrigt være på i forhold til aktiviteten.

Med tanke på den store skilsmissekvotient undrer det mig i virkeligheden, at vi som nation stadigvæk gør os så godt i holdsport som fodbold og håndbold.

Viggo Bækgaard
advokat (H), mediator
Formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær

22. august 2014