Samværsfogedsag udsat på statsforvaltningens afgørelse om evt. ændring, TFA 2007/446 VLK

Samværsfogedsag udsat på statsforvaltningens afgørelse om evt. ændring, TFA 2007/446 VLK

Fætter til 6-årig D og 9 årig S. F var under mistanke for seksuelle krænkelser over for børnene. F  ville ikke love, at børnene ikke skulle være sammen med fætteren under samværet. Derfor ikke gennemførelse af fogedsag, indtil statsforvaltningen traf afgørelse.