Samværsfogedsag udsat på statsamtsafgørelse. Seksuelle beskyldninger. TFA 2004/31

Samværsfogedsag udsat på statsamtsafgørelse. Seksuelle beskyldninger. TFA 2004/31

En overlægeerklæring anførte, at den knap 3årige Ps adfærd på det seksuelle område afvig fra det normale for alderen. Det var ikke sandsynliggjort, at adfærden kunne tilskrives samværsperioden. F og M var enige om, at adfærden var unormal. Farmoderen forklarede som vidne også, at adfærden var usædvanlig.

De foreliggende oplysninger var nye i forhold til statsamtsresolutionen.

Fogeden udsatte sagen i m.a. rpl. §502 stk. 1 nr. 2. Landsretten stadfæstede.