Samværsfogedsag ikke gennemført, da kommunen havde anmeldt F for seksuelle overgreb mod barnet, TFA 2006/292

Samværsfogedsag ikke gennemført, da kommunen havde anmeldt F for seksuelle overgreb mod barnet, TFA 2006/292

M havde ikke udleveret gennem længere tid, fordi P efter et samvær i 2004 havde sagt, at F havde pillet hende i numsen og i tissekonen. M havde anmeldt sagen men der kom ikke noget ud af anmeldelsen. M hævdede, at P stadig havde traumer over det.

Fogeden bemærkede, at samværet efter det oplyste har fungeret i 2005, og tilkendegav at der ikke var oplyst omstændigheder, der gav fogeden grund til at tro, at D’s legemlige eller sjælelige sundhed ville blive udsat for alvorlig fare ved at have samvær med F, hvorfor samværet skulle gennemføres i overensstemmelse med resolutionen.
Landsrettens bemærkninger:

Det er over for landsretten oplyst, at Hvidovre Kommune den 24. februar 2006 har indgivet anmeldelse mod indkærede for seksuelle overgreb på D og D’s halvstorebror S.

Som følge heraf findes det rettest, at fogedrettens kendelse af 22. februar 2006 ophæves, og sagen hjemvises til fortsat behandling ved fogedretten

 

Kommentar:

Sagen viser, hvor svært det er at få stoppet samvær – også i fogedretten. Den viser vel også, at børns redning først nærmer sig, hvis det er andre end den primære omsorgsperson, der hører – og handler.

Viggo Bækgaard