Samvær skal være misligholdt på tidspunktet for indbringelse til tvangsfuldbyrdelse, TFA 2023/378 ØLK

Samvær skal være misligholdt på tidspunktet for indbringelse til tvangsfuldbyrdelse, TFA 2023/378 ØLK

Byrettens begrundelse

Tvangsfuldbyrdelse af samvær efter reglerne i retsplejelovens kapitel 42 b forudsætter, at samværet i henholdtil dommen er misligholdt ved anmodningens indlevering. En forventet misligholdelse kan ikke danne grundlagfor tvangsfuldbyrdelse. Derfor afvises sagen.

Landsrettens begrundelse

Samværsordningen er fastlagt ved dom afsagt den 22. februar 2023 af familieretten i Odense.

F indgav anmodning om tvangsfuldbyrdelse af samvær samme dag, som samværet skulle foregå.

Herefter, og af de grunde, der er anført af familieretten, tiltræder landsretten, at sagen blev afvist.

Landsretten stadfæster derfor familierettens afgørelse.