Samvær ikke gennemtvunget, idet M holdt sommerferie uden for aftalt periode, TFA 2007/520 ØLK

Samvær ikke gennemtvunget, idet M holdt sommerferie uden for aftalt periode, TFA 2007/520 ØLK

Fogedrettens begrundelse:

Parterne var til møde i Statsforvaltningen den 29. maj 2007. Det fremgår af notatet fra mødet, jf. bilag 2, at der på mødet i Statsforvaltningen blev opnået enighed om samværet mellem parterne. Det fremgår endvidere af notatet, at M oplyste, at hun holder sommerferie i ugerne 32 og 33.

Det fremgår af Statsforvaltningens samværsafgørelse af 1. juni 2007, jf. bilag 1, at afgørelsen er truffet i henhold til forældrenes aftale. Det fremgår endvidere, at samværet bortfalder i M’s sommerferie.

Da samværsafgørelsen er truffet i henhold til forældrenes aftale, finder fogedretten, at samværsafgørelsen skal sammenholdes med notatet fra mødet i Statsforvaltningen, hvor parterne aftalte samværet. Som nævnt fremgår det af notatet, at M på mødet oplyste, at hun holder sommerferie i ugerne 32 og 33. På dette grundlag finder fogedretten ikke, at M i henhold til samværsafgørelsen kan holde yderligere sommerferie fra den 5. juli 2007 til den 11. juli 2007.

F’s påstand tages herefter til følge.

Stadfæstet af ØL.

Kommentar:

Der tiltrænges fortsat nogle klare retningslinjer for, i hvilket omfang en bopælsforælder har ret til at holde ferie “uhæmmet”.

Viggo Bækgaard