Samvær – Erstatningssamvær fastsat i forholdet 1:1 – VLK af 20. februar 2008, nr. B-0260-08, 9. afd.. Fm.

Samvær – Erstatningssamvær fastsat i forholdet 1:1 – VLK af 20. februar 2008, nr. B-0260-08, 9. afd.. Fm.

 

Moderen havde ikke udleveret to børn til samvær på tre nærmere angivne datoer. Der var fastsat tvangsbøder på 2.000 kr. pr. gang børnene ikke blev udleveret. Fogedretten afsagde herefter kendelse om, at bøderne var forfaldne og fastsatte erstatningssamvær på tre nye datoer. Tvangsbøderne blev endvidere hævet til 2.500 kr. pr. gang. Stadfæstet i henhold til grundene.