Part måtte møde personligt og ikke via video i samværsfogedsag, TFA 2018/71 ØLK

Part måtte møde personligt og ikke via video i samværsfogedsag, TFA 2018/71 ØLK

Byrettens begrundelse

Sagen handler om tvangsfuldbyrdelse af samvær mellem B og F i henhold til samværsdokument af 5. april 2017.

Det er ubestridt, at B ikke er udleveret til samvær den 30. september 2017, og der skal således ske mundtlig forhandling af, hvorvidt den manglende udlevering til samvær er en misligholdelse af samværsdokumentet.

Fogedretten har i perioden juli 2016 til august 2017 behandlet i alt seks sager mellem parterne om tvangsfuldbyrdelse af samvær mellem B og F. Fogedretten konstaterer, at konfliktniveauet mellem parterne i samme periode har været støt stigende.

Herefter, og da de af F anførte grunde ikke kan føre til et andet resultat, findes der ikke at være sådanne særlige grunde til, at F’s deltagelse via videokonference fra Retten i Holbæk er hensigtsmæssig, jf. retsplejelovens § 506, stk. 3.

Landsrettens begrundelse

Landsretten stadfæstede med samme begrundelse