Om usande beskyldninger om krænkelser af børn – Præcisering!

Man kan vist få det indtryk i pressen i dag, at vi nærmest mener det samme som Foreningen Far om de sager, hvor der er beskyldninger om sexuelle krænkelser af børn.

Jeg blev ringet op af Ritzau, der tilsyneladende har citeret mig korrekt. I andre medier fremstår det anderledes.

Statsforvaltningen bekræfter over for journalisterne, at der er mødre, som beskylder fædre for sexuelle krænkelser af børnene alene med det formål at forhindre fædrene i samvær med barnet. Statsforvaltningen siger, at de oplever det ca. en gang om måneden på landsplan. Foreningen Far siger angiveligt til journalisterne, at det nærmest er hovedreglen, at beskyldningerne er falske.

Vi konstaterer, at fænomenet falske anklager eksisterer. Men vi konstaterer også, at der desværre er sager, hvor børn krænkes af en af forældrene.

Vores krav er som altid, at sagerne undersøges godt og grundigt. Der findes eksperter, som med betydelig sikkerhed kan vurdere, om et barn er krænket. Vi ønsker, at disse eksperter anvendes i sådanne sager. Men vi kræver også, at man sideløbende forsøger at gennemføre en psykiatrisk undersøgelse af forældrene med henblik på at søge afklaret, om der er holdepunkter for at antage, at der er tale om falsk anmeldelse.

Endelig har jeg ganske rigtigt sagt som min holdning, at i sager, hvor det er altovervejende sandsynligt, at der er tale om falsk anklage og dermed regulær chikane, bør denne adfærd have konsekvenser for eksempel i form af overførelse af bopælen for barnet.

Men det skal være meget, meget sikkert, at der er tale om chikane.

Intet er let i sådanne sager.

Viggo Bækgaard

formand for Landsforeningen Børn og Samvær

advokat (H)

24. juli 2014

 

Skriv et svar