Om nye oplysninger fra Familierettens kendelse til afgørelse af kæresag i landsretten, TFA 2020/29 VLK Problemstilling: Faktum fremgår nærmest ikke af selve afgørelsen men kun i det såkaldte ”hoved” i TFA. M har anført noget om ændret adfærd siden Familierettens afgørelse. Landsrettens begrundelse: Landsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte den vurdering af sagen, som familieretten foretog på baggrund af de oplysninger, der forelå for familieretten den 30. august 2019. Landsretten stadfæster derfor familierettens afgørelse.

Om nye oplysninger fra Familierettens kendelse til afgørelse af kæresag i landsretten, TFA 2020/29 VLK

Problemstilling: Faktum fremgår nærmest ikke af selve afgørelsen men kun i det såkaldte ”hoved” i TFA. M har anført noget om ændret adfærd siden Familierettens afgørelse.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten finder ikke grundlag for at tilsidesætte den vurdering af sagen, som familieretten foretog på baggrund af de oplysninger, der forelå for familieretten den 30. august 2019.

Landsretten stadfæster derfor familierettens afgørelse.