Næsten ingen forbedringer til forældreansvarsloven. Kommentar til politisk aftale om forældreansvarsloven februar 2012

Næsten ingen forbedringer til forældreansvarsloven.

Kommentar til politisk aftale om forældreansvarsloven februar 2012

v/Viggo Bækgaard, talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær, advokat (H).

 

De politiske partier i Folketinget har indgået en politisk aftale om revision af forældreansvarsloven. Vi har endnu ikke set et lovforslag, men den politiske aftale varsler beherskede ændringer.

Sammenfattende må vi i Landsforeningen Børn og Samvær udtrykke skuffelse. Sammenfattende i få ord savnes konsekvens og faktisk sikring af ro for børnene i de situationer, hvor samarbejdet er rigtig svært.

De tydeligste ændringer er, at der bliver givet endnu større magt til de børnesagkyndige. Vi ser positivt på, at samtaler med børnene altid skal foretages af en børnesagkyndig. Det er også fint, at der lægges op til, at der kan udarbejdes egentlige forældreevneundersøgelser, hvor en forælders adfærd giver anledning til det.

Selv om der i aftalen lægges op til, at der skal udvikles et særligt spor/procedure med relevante kompetencer i de højkonflikte sager, ser vi med bekymring nærmest en risiko for, at den nuværende tendens til at lægge pres på forældre for at samarbejde i håbløse samarbejdssituationer vil fortsætte.

Vi har altid været enige i intentionerne bag loven og er selvfølgelig tilfredse med, at der lægges op til en stramning omkring automatikken om fælles forældremyndighed. Trods sagt utallige gange er det altså noget underligt noget at dømme til fælles forældremyndighed.

Det fortoner sig fortsat, at virkeligheden er, at mange ikke kan samarbejde. Hvorfor står der intet om samarbejdschikane fra begge forældre?

Aftalens ord om egentlige deleordninger er ekstremt vattede. Det bør slås fast med syvtommersøm, at 7/7-ordninger ikke kan fastsættes. Det ser ikke ud til at være en del af aftalen. Husk på, at deleordninger er godt for nogen. Disse ”nogen” kan så aftale det. Det bør ganske enkelt ikke være hovedreglen.

Det er godt for børnene, at der nu også indføres et ”skærpet ændringskriterium” for retssagerne, således at der ikke opstår sager i en uendelig forlængelse af hinanden. Men det forudsætter, at sagerne er virkelig godt oplyste i retten. Det er ikke altid tilfældet i dag.

Afsnittet om fjernelse af adgangen til orientering og deltagelse i sociale aktiviteter for forældre, der ikke har del i forældremyndigheden, ser vi som overvejende positivt. Alligevel strejfer tanken mig, at man også skal passe på, at en ikke-forældremyndighedsindehaver helt afskaffes informationer om barnet. Formuleringerne i aftalen er ret stramme og harmonerer egentlig dårligt med, at man i øvrigt lægger op til vattede ændringer.

Aftalen lægger op til at lempe betingelserne for at fastsætte samvær med andre end barnets forældre. Igen er det nogle ord i en aftale, som er diffuse, når de læses alene. For os er det vigtigt, at det fortsat sikres, at muligheden ikke bruges til at omgå et stoppet samvær. Det synes praksis at have været opmærksom på indtil nu. Endvidere bør det ikke betyde, at børnene får endnu flere voksne at forholde sig til løbende.

Forenklingerne af transportreglerne ses som generelt positivt. Som vi har skrevet i høringssvaret til evalueringsrapporterne, er det rigtig vigtigt, at så mange konfliktmuligheder som muligt fjernes.

Naturligvis må den endelige vurdering afvente lovforslaget.

Du kan se den politiske aftale her

Viggo Bækgaard