Midlertidig forældremyndighedsafgørelse i forbindelse med flytning, TFA/490 FAMSTYR

Midlertidig forældremyndighedsafgørelse i forbindelse med flytning, TFA/490 FAMSTYR

 

M, hos hvem børnene boede, ønskede at flytte fra København til Nordjylland. Børnenes alder er ikke oplyst. Omfanget af samvær er ikke oplyst.

 

Statsforvaltningen X (Hovedstaden fmt. baseret på oplysningerne) overførte midlertidigt bopælen til F.

 

Familiestyrelsen stadfæstede.

 

Kommentar:

 

Der er tale om en skandaløs og katastrofal praksis, først og fremmest p.g.a. behandlingstiderne og den dermed følgende praktiske umulighed m.h.t. at flytte med børnene – trods lovens tekst og intentioner.

 

Jeg skriver p.t. på en artikel om emnet.

 

Viggo Bækgaard

– See more at: http://www.boernogsamvaer.dk/artikler/afgorelser/foraeldremyndighed/506-midlertidig-foraeldremyndighedsafgorelse-i-forbindelse-med-flytning-tfa490-famstyr#sthash.x2kBUToz.dpuf