Midlertidig forældremyndighed til M, der ønskede at rejse 3 uger til Indonesien med 2 børn fra 2008 og 2010, TFA 2016/485 ØLK

Midlertidig forældremyndighed til M, der ønskede at rejse 3 uger til Indonesien med 2 børn fra 2008 og 2010, TFA 2016/485 ØLK

Byrettens begrundelse

Det fremgår af det fremlagte, at M ønsker at rejse til Indonesien i uge 26-29 med de to børn. Faren opholder sig efter det oplyste i Irak, men der foreligger ikke kontaktoplysninger på ham. Han kan derfor ikke give sit samtykke til udrejsen. H har købt returbilletterne i december 2015. Der er fremlagt kopi af pas på M og børnene samt af billetterne.

I medfør af forældreansvarslovens § 26, stk. 1, bestemmes (forældremyndighed over børnene) overføres midlertidigt til M

Stadfæstet af landsretten med samme begrundelse.

Kommentar.
Jeg tænker egentlig, at afgørelsen var unødvendig. Med mindre der rent faktisk var sag i gang om forældremyndighed eller bopæl, var M vel berettiget til at foretage en ferierejse uden at skulle indhente den anden forælders samtykke.
Viggo Bækgaard