Midlertidig forældremyndighed, da uenighed om, hvor barnet skulle starte i skolen, TFA 2008/598 ØLK

Midlertidig forældremyndighed, da uenighed om, hvor barnet skulle starte i skolen, TFA 2008/598 ØLK

Byrettens begrundelse:

Parterne har fælles forældremyndighed over deres barn S, f.d. – – – juni 2002. De praktiserer en deleordning, hvorefter S bor 7 dage hos hver, og de er enige om at fortsætte denne ordning. Parterne er uenige om, hvor S skal starte i skole til august i år. Parterne har heller ikke kunne nå til enighed herom under retsmægling, men har i øvrigt indgået en aftale om deres fremtidige samarbejde om S og ønsket aftalen fremlagt i sagen.

Parterne er enige om, at S er parat til at starte i børnehaveklasse nu, og at det vil være forkert at lade ham fortsætte endnu et år i børnehaven.

Da parterne ikke kan blive enige om, hvilken skole S skal gå på, er det nødvendigt, at der træffes en afgørelse om midlertidig forældremyndighed, sådan at den midlertidige forældremyndighedsindehaver kan træffe beslutningen om skolevalg.

S har folkeregisterbopæl hos sin mor, sagsøger M, han har gået i børnehave i – – -, og de fleste af de jævnaldrende børn, han har gået i børnehave med og leger med, skal starte i samme børnehaveklasse i den lokale skole i – – – og er allerede startet i den tilhørende skolefritidsordning. På denne baggrund finder retten, at det er bedst for S, at den midlertidige forældremyndighed skal tilkomme M.

Landsrettens begrundelse:

Også landsretten finder det nødvendigt, at der af hensyn til S’ forhold træffes afgørelse om midlertidig forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 26, stk. 1.

Af de af byretten anførte grunde, og idet det for landsretten oplyste ikke kan føre til andet resultat

Kommentar:

Det må nu stå klokkeklart, at skolevalg er så vigtigt, at det kræver enighed – eller eneforældremyndighed.

Se min artikel om emnet.

Viggo Bækgaard