Midlertidig bopæl hos F under retssag, da kommune overvejede at tvangsfjerne S, TFA 2009/65 ØLK

Midlertidig bopæl hos F under retssag, da kommune overvejede at tvangsfjerne S, TFA 2009/65 ØLK

Da F blev klar over, at kommunen overvejede at anbringe S uden for hjemmet, hentede han S hos M. S var startet i vuggestue hos F.

 

Byrettens begrundelse:

 

Retten finder, at det er bedst for S, at han har sin bopæl hos sagsøgeren, indtil retten træffer endelig afgørelse om bopælsspørgsmålet

 

Landsrettens begrundelse:

 

Efter de foreliggende oplysninger, herunder konklusionen, som meddelt Retten i Helsingør i brev af 25. august 2008, fra familieteamet i Københavns Kommune på en § 50-undersøgelse, tiltrædes det, at det er bedst for S, at han har bopæl hos F, indtil byretten træffer endelig afgørelse om bopælen.