Med børnene som våben i TV2 i aftes.

Med børnene som våben i TV2 i aftes.

Jeg har først i dag haft mulighed for at se programmet fra i aftes.

Det er faktisk min vurdering, at TV2 langt bedre end DR har fået fat på de egentlige problemer i børnesagerne.

For langsom og ineffektiv sagsbehandling.

Uheldigt at fogedretten i de viste sager ikke er effektiv og tilsyneladende i for vidt omfang udøver selvstændig sagsbehandling af substansen. Det har aldrig været meningen med fogedrettens kompetence.

Lad mig endnu engang nævne, at en egentlig børnedomstol kan være vejen frem.

Viggo Bækgaard
formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær

16. januar 2015

Skriv et svar