M tilkendt bopælsretten over 7-årig D, selv om M havde varslet flytning fra hovedstadsområdet til Aarhus, utrykt byretsdom, Retten i Glostrup, 3. november 2008

M tilkendt bopælsretten over 7-årig D, selv om M havde varslet flytning fra hovedstadsområdet til Aarhus, utrykt byretsdom, Retten i Glostrup, 3. november 2008

Sagen drejer sig alene i realiteten om spørgsmålet om, hvor i landet barnet skal bo og som tilknytning hertil, hvor barnet skal gå i skole.

 

D er syv år gammel. Forældrene blev separeret for to år siden, hvor de gik fra hinanden. D har boet hos M siden samlivsophævelsen.

 

M varslede flytning fra hovedstadsområdet til Aarhus, hvorfra hun stammer, og hvor hendes nye kæreste bor.

 

F har protesteret mod flytningen. Der har ikke været begæret midlertidig bopæl.

 

Byrettens begrundelse.

 

Det fremgår, at D er følelsesmæssigt knyttet til begge forældre, og begge forældre findes egnet til at være boælsforælder.

 

Det kan lægges til grund, at der siden samlivsophævelsen for 2 år siden har været en 9-5 ordning, hvor D har boet 9 dage hos M og 5 dage hos F. Det fremgår af parternes forklaringer, at D trives, og det må lægges til grund, at sagen er foranlediget af, at M ønsker at flytte til Jylland. Efter parternes forklaringer, herunder om deres relationer til D, sammenholdt med samtalen med D, finder retten efter en samlet vurdering, at det er bedst for D, at han fortsat bor hos M. Det forhold, at M vil flytte til Jylland, kan – henset til parternes beskrivelse af D – ikke føre til et andet resultat.