M, der ikke ville fortælle, hvor barnet var, blev taget i forvaring og ville dagen efter godt fortælle noget. Ikke grundlag for at afkræve hende statskassens udgifter i forbindelse hermed, TFA 2006/373

M, der ikke ville fortælle, hvor barnet var, blev taget i forvaring og ville dagen efter godt fortælle noget. Ikke grundlag for at afkræve hende statskassens udgifter i forbindelse hermed, TFA 2006/373

Byrettens begrundelse for forvaringen:

Da M fortsat ikke vil oplyse, hvor D befinder sig, og således stadig blokerer for gennemførelse af samvær for F, vil M være at tage i forvaring, jf. retsplejelovens § 598, stk. 2, jf. § 497, stk. 2.

Under hensyntagen til sagens karakter og rekvisitae vægring tillægges der ikke kæremålet opsættende virkning.

Om omkostningerne skrev byretten:

M findes at skulle betale 10.000 kr. inkl. moms til statskassen på grund af de omkostninger, der er blevet påført denne på grund af hendes uretmæssige vægring mod at udlevere datteren D til samvær, herunder udeblivelse fra retsmøder. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Landsrettens begrundelse:

Der foreligger ikke sådanne forhold hos kærende, eller omstændigheder i øvrigt, der kan begrunde, at hun undtagelsesvist skal pålægges at erstatte statskassens udgifter til sagen, hvorfor