Kommissorium for arbejdsgruppen om een indgang til familieretlige sager

Kommissorium for arbejdsgruppen om een indgang til familieretlige sager

Socialministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal behandle et forslag til een indgang til det familieretlige system.

Du kan se kommissorium-for-arbejdsgruppen.

Vi kan allerede nu røbe, at vi i Landsforeningen Børn og Samvær vil gå ind for principperne med den altafgørende bemærkning, at det ikke må være i Statsforvaltningen men bør foregå i domstolsregi.

Vi kommer i løbet af kort tid med et nyhedsbrev om sagen.

Viggo Bækgaard,

formand og talsmand for Landsforeningen Børn og samvær.