Kan man have fælles forældremyndighed og hemmelig adresse?

Kan man have fælles forældremyndighed og hemmelig adresse?

Hvis der er fælles forældremyndighed, har begge forældre så ret til at vide adresse barnet opholder sig på – altså kan bopæl og/eller samværsforælder reelt have hemmelig adresse med fælles forældremyndighed.?

Kan en resolution foreskrive at bopæl eller samværsforælder har hemmelig adresse når de har fælles forældremyndighed, eller kan resolutionen foreskrive det hvis bopæl har fuld forældremyndighed???

Svar: Jeg mener egentlig ikke, at spørgsmålene har med forældremyndighed at gøre. I al fald ikke direkte. Som du sikkert ved, er fælles forældremyndighed det politisk korrekte i vores samfund. Der skal stadigvæk relativt meget til at ophæve fælles forældremyndighed. Man kan derfor i al fald tænke, at det ikke er befordrende for eller udtryk for et godt samarbejde til barnets bedste, hvis den ene har så hemmelig adresse, at den anden forælder ikke kender opholdsstedet.

Min fantasi rækker efter mange år i denne verden sagtens dertil, hvor man kan forestille sig, at en bopælsforælder er nødt til at have beskyttet adresse over for den anden, samtidig med, at retssystemet sandelig synes, at der sasgtens kan være fælles forældremyndighed. Hvis det er situationen – ja så er svaret jo egentlig ja.

Hvis man som led i dit andet spørgsmål forudsætter, at en resolution direkte har angivet den mulighed, må det være et udtryk for, at Statsforvaltningen har taget stilling specifikt til det. Her kan situationen jo godt være, at retten har afsagt dom om fælles forældremyndighed, hvilket jo er rettens kompetence. I så fald skal Statsforvaltningen fastsætte et samvær. Da afgørelser skal træffes efter, hvad der er bedst for barnet, kan man vel ikke på forhånd helt udelukke den beskrevne situation.

Taler vi om samværsforælderen, rækker min fantasi sådan set også langt i retning af, at systemet vil sætte kikkerten for det blinde øje.

Udgangspunktet er, at det er samværsforælderen suverænt, der bestemmer dagligdagen under samværet. Men når det er sagt, vil jeg mene, at det vil have afgørende betydning for selve fastsættelse af samværet, hvis samværsforælderen ikke vil fortælle, hvor barnet ”bor” under samværet. Min ellers veludviklede fantasi rækker således ikke til at forestille mig, at en hjemløs får ubetinget samvær uden at oplyse disse forhold, mens man sagtens kan forestille sig en hjemløs med fælles forældremyndighed.

Så er der det lidt mindre vidtrækkende, som i praksis ofte kommer til overfladen. Skal forældrene fortælle, hvor de er med barnet på ferie, herunder om de er i udlandet. Her har det heller ikke noget med forældremyndigheden at gøre. Svaret er derfor, at det bestemt er god tone at fortælle, hvor man tager hen med et barn. Men der kan sagtens være konkrete forhold, som gør, at man alligevel ikke vil være forpligtet til det.

Man skal tænke på, at et fornuftigt samarbejde om et barn handler om mange ting. Herunder er det vigtigt, at begge forældre og børn er trygge.