Om kære af afgørelse om afslag på ny bopælssag – kræver godkendelse af Procesbevillingsnævnet, TFA 2018/148 VLK

Om kære af afgørelse om afslag på ny bopælssag – kræver godkendelse af Procesbevillingsnævnet, TFA 2018/148 VLK

Landsrettens begrundelse

Efter retsplejelovens § 389 a kan kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, ikke kæres.

Procesbevillingsnævnet kan dog meddele tilladelse til kære, hvis kendelsen eller beslutningen angår spørgsmål af væsentlig betydning for sagens forløb eller af afgørende betydning for parten, og der i øvrigt er anledning til at lade afgørelsen prøve af landsretten som 2. instans.

Den påkærede afgørelse om at udsætte behandlingen af anmodningen om, at der træffes afgørelse om midlertidig bopæl, er truffet under sagens forberedelse.

Herefter kan afgørelsen kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 389 a. Da en sådan tilladelse ikke foreligger, afviser landsretten kæremålet.