Ikke kontaktbevarende samvær under behandling af samværssag i Familieretshuset, TFA 2020/74 VLD

Ikke kontaktbevarende samvær under behandling af samværssag i Familieretshuset, TFA 2020/74 VLD

/

Familieretshusets begrundelse.

Vi har lagt vægt på forældrenes oplysninger om det hidtidige samvær. Begge forældre oplyser, at F sidst havde alenesamvær med A i januar, og at der efterfølgende har været enkelte samvær hjemme hos M med hendes tilstedeværelse. Vi har også lagt vægt på oplysningerne om forældrenes konfliktniveau, herunder at begge forældre giver udtryk for manglende samarbejde og kommunikation.

Vi har derudover lagt vægt på, at A er 3 måneder gammel, og at midlertidigt kontaktbevarende samvær med så lille et barn i højere grad forudsætter et samarbejde imellem forældrene.

Vi mener, at der er tilstrækkelig tvivl om at det vil være bedst for A, at der fastsættes midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Vi vurderer derfor, at det vil være bedst for A, at der ikke bliver fastsat et midlertidigt kontaktbevarende samvær, mens vi behandler samværssagen.

Det forhold, at F har oplyst, at at han bor 3 minutter fra M’s adresse og hurtigt kan køre A hjem, hvis behovet skulle opstå, kan ikke føre til et andet resultat.

Det forhold, at F har oplyst, at samværet er helt afbrudt, fordi M ville bestemme hvor og hvordan samværet med A skulle være, kan heller ikke føre til et andet resultat.

Byrettens begrundelse:

Efter de foreliggende oplysninger lægger retten til grund, at F fortsat ikke har samvær med A, der nu er 5 måneder gammel. På den baggrund og da sagen tillige for familieretten bærer præg af et meget højt konfliktniveau mellem forældrene, er der tvivl om, at det er bedst for barnet, at der fastsættes midlertidigt kontaktbevarende samvær, mens sagen om samvær behandles.

Familieretten stadfæster derfor afgørelsen.

Landsrettens begrundelse:

Landsretten er enig i familierettens begrundelse og resultat. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor familierettens dom.