Ikke fælles forældremyndighed over 11 årig P, da svære og uovervindelige samarbejdsproblemer, utrykt dom, Retten på Frederiksberg den 3. februar 2009

Ikke fælles forældremyndighed over 11 årig P, da svære og uovervindelige samarbejdsproblemer, utrykt dom, Retten på Frederiksberg den 3. februar 2009

F, der var i liberalt erhverv, anlagde sag om fælles forældremyndighed vedrørende D på 16 og P på 11 år. Forældrene havde været skilt i 8 år, og der havde gennem hele perioden været samarbejdsvanskeligheder.

D havde i en periode sagt fra over for F, og han havde ophævet forbindelsen til F under sagen.

Under ”første hovedforhandling” besluttede dommeren at afholde samtale med børnene. F hævede sagen vedrørende D. Procedure gennemførtes efter dommersamtalen.

Byrettens begrundelse:

Efter bevisførelsen, herunder parternes forklaringer, må det lægges til grund, at der er så svære og uovervindelige samarbejdsproblemer mellem parterne, at det vil være bedst for D, at der ikke etableres fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 4, jf. § 14, stk. 1. Ms frifindelsespåstand tages derfor til følge.