Hvordan får jeg orientering om mit barn, når jeg ikke ved, hvor det går i skole?

Hvordan får jeg orientering om mit barn, når jeg ikke ved, hvor det går i skole?

Kære Brevkasse.

Jeg har i en del år ikke haft del i forældremyndigheden over mine 2 børn.

Der er ingen kontakt til moderen, da jeg i nogle år har boet i udlandet.

Jeg vil selvfølgelig gerne vide noget om mine børn, men moderen svarer ikke på mine henvendelser.

Det eneste, som jeg ved er, hvor moderen og dermed børnene bor. Men jeg aner ikke, hvor de går i skole eller noget som helst om dem.

Hvordan kan jeg få noget at vide?

Med venlig hilsen

En lidt frustreret far

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Selv om man ikke har del i forældremyndigheden, har man ret til at blive orienteret om børnene. Det er der faktisk en særlig bestemmelse om i forældreansvarslovens § 23.

Du har ret til ”efter anmodning” at få orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse, privat praktiserende læger og tandlæger. Denne forælder har desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på skoler og i børneinstitutioner.

Den hovedregel er suppleret med en regel, der giver institutionen mulighed for at nægte at give oplysningerne, hvis den vurderer, at det vil være til skade for barnet. Derudover kan der i særlige tilfælde efter anmodning for forældremyndighedsindehaveren træffes bestemmelse om at fratage orienteringsretten.

Dit spørgsmål er interessant derved, at du ikke ved noget om dit barn.

Jeg må indrømme, at jeg aldrig har været ude for den situation. Du er på en måde lidt heldig, fordi du dog ved, hvor barnet bor.

Mit bud er derfor, at du kan rette henvendelse til den pågældende kommune og få de relevante oplysninger derfra. Jeg er sikker på, at du får en praktisk opgave med at forklare kommunen, at du faktisk har de rettigheder, jeg beskriver. Måske skal du tage forældeansvarsloven med under armen, når du snakker med kommunefolkene.

Hvis man forestiller sig dit spørgsmål ført lidt mere grotesk ud og tænker, at du slet ikke ved, hvor mor og barn bor, vil mit bud være, at du kan henvende dig til det centrale personregister. Jeg mener, at de er i besiddelse af de mest relevante oplysninger, som du skal bruge for at komme videre.

Nogen personer har adressebeskyttelse. Grunden er endda somme tider netop frygten for børnenes far. Spørgsmålet er så, om du ved adressebeskyttelse kan få de relevante oplysninger.

En anden vej til oplysningerne kunne være at rette henvendelse til Familieretshuset. Det er jo derfra, forældreansvarsloven i vidt omfang administreres. De kender i al fald dine rettigheder og har også mulighed for at hente oplysningerne.

God jagt.

Viggo Bækgaard

11. marts 2021