Hvad kan vi som bedsteforældre gøre, når bopælsforælderen chikanerer?

Hvad kan vi som bedsteforældre gøre, når bopælsforælderen chikanerer?

Spørgsmål:

Det er rystende at se den senere tids TV-programmer om forældrekonflikter om børn.

Det, der især ryster mig, er den beskyttelse, som en bopælsforældre nyder, selv om forælderen med fuld overlæg bruger/demonstrerer sin officielt tilstillede magt til at chikanere og undertrykke den anden forælder på det groveste. Sørgeligt at Statsforvaltningen ikke kan eller vil gribe ind i en sådan konflikt. Børn har trods alt brug for begge forældre. Vi har selv problemet tæt inde på livet.

Hvad kan vi som bedsteforældre gøre i en sådan sag, uden det bliver misfortolket af den ene eller begge forældre?

Med venlig hilsen

“bedstefar”

Svar:

Chikane forældrene imellem udgør et temmelig stort generelt problem. På denne hjemmeside kan du se rigtig mange betragtninger om emnet. Prøv bare i søgefeltet at skrive “chikane” for at finde de mange artikler.

Som bedsteforælder har man ingen selvstændige rettigheder i al fald som udgangspunkt.

Hvis den ene forælder har fået frataget samværet fuldstændig, er der dog en mulighed for, at der kan fastsættes samvær med andre end den biologiske forælder. Forældreansvarslovens § 20, stk. 2 lyder nemlig sådan:

Stk. 2. Er der ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forælder, barnet ikke har bopæl hos, kan statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er knyttet til.”

Som bedsteforældre tænker jeg, at I har flere roller.

På den ene side er det vigtigt, at I støtter op omkring Jeres barn i forsøget på at holde kontakten. Over for det står, at man som bedsteforældre måske har en chance for at være bølgebrydere mellem børnebørnenes forældre. Der er jo sjældent kun fejl hos den ene af forældrene. Skurken er således sandsynligvis KUN den anden forælder.

Brug Jeres alder og erfaring til at bygge bro.

Den måde, du formulerer spørgsmålet på, illustrerer i virkeligheden, at du selv er opmærksom på, at det er vigtigt ikke at blive misforstået.

Bare din måde at formulere det på vil jeg opfatte som et rigtig godt skridt på vejen.

Dit spørgsmål kan desværre ikke besvares med en anvisning på, at hvis bare I gør sådan eller sådan, løser alt sig.

Med venlig hilsen

Viggo Bækgaard

Formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær

16. januar 2015

 

 

 

Skriv et svar