Høring – vejledning om forældremyndighed (særligt når den ene har forvoldt den andens død) når en forælder har for

Høring – vejledning om forældremyndighed (særligt når den ene har forvoldt den andens død)

Har du input, er du velkommen til at sende dem til os på adressen post@boernogsamvaer.dk.

Det er nyt, at vi prøver at inddrage medlemmer og andre læsere af vores hjemmeside i den proces, der fører til afgivelse af høringssvar. Tidligere har det været bestyrelsen alene, som diskuterer spørgsmålene i den fase.

Du kan finde høringsmaterialet på høringsportalen. Det direkte link til det konkrete materiale er her.

Det kan virke uoverskueligt, men du behøver kun at læse afsnit 2.4.6. og afsnit 4.3.2., da høringen kun vedrører de afsnit.

Hvis du vil vide lidt mere om det fremsatte lovforslag, der med stor sikkerhed vedtages i begyndelsen af februar, kan du finde lovforslaget på folketingets hjemmeside – link til lovforslaget direkte

Hovedbudskabet i loven er, at ” fortrinsstillingen for en efterlevende forælder til at få forældremyndigheden afskaffes i disse tilfælde. Aftalepartierne er således enige om, at forældremyndighedsafgørelser i disse tilfælde bør træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet, uden at den efterlevende forælder på forhånd har en fortrinsstilling til at beholde eller få forældremyndigheden over barnet.”

Vi afgav ikke høringssvar til lovforslaget, da vi egentlig grundlæggende er enig i intentionerne.

Umiddelbart tænker jeg heller ikke efter første gennemlæsning, at vi vil have alvorlige indvendinger imod denne vejledning. Men friske øjne kan bestemt ændre på det.

Vi vil gerne have dine bemærkninger senest lørdag den 6. februar, hvis vi skal have en chance for at indarbejde det.

Viggo Bækgaard

formand og talsmand for Landsforeningen Børn og Samvær