Forældremyndigheden til morforældrene efter Ms død. Ikke samvær for F, TFA 2021/266 ØLD

Forældremyndigheden til morforældrene efter Ms død. Ikke samvær for F, TFA 2021/266 ØLD

Byrettens begrundelse:

Af udtalelsen af 1. marts 2020 fra det Nationale Sorgcenter fremgår blandt andet følgende:

»…Vi ved fra forskning, at et barn der mistet en nær relation og tilknytningsperson efter tabet i sær har brug for stabile omsorgspersoner og en forudsigelig og tryg hverdag og god social støtte. B vil fremover have brug for en stabil dagligdags ramme og for forudsigelighed og tryghed i de nuværende familiemæssige relationer, der i de kommende år skal skabe grundlag for hans udvikling og for en hensigtsmæssig tilpasning til den nye situation.«.

Retten bemærker på den baggrund indledningsvist, at B på grund af sin mors død har et særligt behov for tryghed og stabilitet.

1. Forældremyndighed

Retten lægger til grund, at B i perioden op til M’s død opholdt sig sammen med sin mor hos MM og MF, og at han efter M’s død har boet hos dem. På baggrund heraf og på baggrund af oplysningerne fra Det Nationale Sorgcenter, samt oplysningerne fra de sociale myndigheder og [Skole] lægger retten til grund, at MM og MF har været B’s nære omsorgspersoner, før M døde, og B’s primære omsorgspersoner efter, at hans mor døde.

Efter oplysningerne fra Det Nationale Sorgcenter, de sociale myndigheder og fra [Skole] lægger retten videre til grund, at MM og MF giver B trygge og stabile rammer, og at de derudover har foranstaltet, at B har modtaget psykologhjælp i forbindelse med hans mors død.

Retten lægger videre til grund, at der kun har været sparsomt samvær mellem B og hans far, F.

På den baggrund finder retten efter en samlet vurdering, at MM og MF vil være bedst til at give B den tryghed og stabilitet, han har brug for de næste år, hvor han skal håndtere sorgen over sin mors død.

På den baggrund finder retten, at det vil være bedst for B, at MM og MF har forældremyndigheden over B, jf. forældreansvarslovens § 15, stk. 3, jf. § 4.

2. Samvær

Retten lægger til grund, at der, mens F var i [afrikansk land], var kontakt over Facebook, Messenger og face time, og at der, efter at F kom til Danmark i slutningen af 2018, har været sporadisk samvær mellem F og B.

Retten lægger videre til grund, at der med M’s og MF’s indforståelse har været forsøgt etableret samvær mellem F og B flere gange. Trods kommunens og rettens forsøg herpå, har det dog ikke været muligt at etablere samvær på en måde, der tilgodeså B’s behov for tryghed og stabilitet.

Retten finder på den baggrund, at det for tiden, hvor B har særligt brug for ro og stabilitet, vil være bedst for B, at der ikke etableres samvær mellem F og B, jf. forældreansvarslovens § 19 og § 21, jf. § 4.

Der fastsættes på den baggrund ikke samvær mellem F og B