Forældremyndigheden over 4 børn fra 10 til 4 år ikke overført, efter at M var flyttet til England med børnene, TFA 2009/295 ØLD

Forældremyndigheden over 4 børn fra 10 til 4 år ikke overført, efter at M var flyttet til England med børnene, TFA 2009/295 ØLD

Byrettens begrundelse:

Da sagen om fælles forældremyndighed er anlagt ved indgivelse af anmodning til statsforvaltningen, kan sagen behandles her ved retten, også selv om påstanden om overførsel af forældremyndighed er nedlagt efter sagsøgtes flytning til udlandet.
Det lægges til grund, at sagsøgte ved dom den 27. september 2007 fik tillagt forældremyndigheden alene over børnene. Under henvisning til, at børnene siden parternes brud har boet hos sagsøgte, og til parternes konfliktniveau, findes sagsøgte fortsat at burde have forældremyndigheden alene, ligesom forholdene i sagen taler imod fælles forældremyndighed.

Som følge af det anførte frifindes sagsøgte.