Fogedsag om udlevering af pas til et samvær til Tyrkiet, der var godkendt af statsamtet og Familiestyrelsen, TFA 2007/527 ØLK

Fogedsag om udlevering af pas til et samvær til Tyrkiet, der var godkendt af statsamtet og Familiestyrelsen, TFA 2007/527 ØLK

Fogedrettens præmisser, der blev stadfæstet af ØL

Fogedretten lægger til grund, at skyldneren tidligere har fået oplyst, at ferien ville foregå i Alanya, i rekvirentens kærestes lejlighed, at transportformen var fly, at rejsen ville foregå i rekvirentens ferieperiode med D, og at skyldneren hele tiden har kendt rekvirentens mobiltelefonnummer.

Fogedretten finder endvidere, at det må lægges til grund, at moderen selv gennem sine udtalelser overfor rekvirenten har skabt en sådan usikkerhed om rejsens gennemførelse, at rekvirenten ikke har turdet købe billetterne. På denne baggrund og idet rekvirenten har givet de ønskede oplysninger om rejsetider og kontaktadresse under fogedretsmødet, finder fogedretten, at rekvirenten har krav på udlevering af passet. Henset til, at to myndigheder har truffet afgørelse om, at rekvirentens ferie med D i Tyrkiet kan gennemføres, finder fogedretten således ikke grundlag for, at udlevering af passet kan nægtes.