Fogedsag om samvær udsat på Statsforvaltningens børnesamtale, TFA 2015/166 VLK

Fogedsag om samvær udsat på Statsforvaltningens børnesamtale, TFA 2015/166 VLK

Byrettens begrundelse:

Efter forklaringerne lægger fogedretten til grund, at F uden lovlig recept indtager medicinsk pot ved anfald af Hortons hovedpine, også under samvær med A. Herefter og sammenholdt med M’s forklaring om, at A blandt andet af denne grund ikke ønsker at se sin far, vil fogedretten som udgangspunkt udsætte sagen på afholdelse af børnesamtale med A, der er 9 år, jf. retsplejelovens § 537, stk. 2. Da der imidlertid verserer en sag ved Statsforvaltningen om ændring af samværet, og da der i forbindelse med Statsforvaltningens behandling af denne sag, er fastsat tid til afholdelse af børnesamtale med A den 26. november 2014, finder fogedretten at sagen bør udsættes på Statsforvaltningens afgørelse, jf. retsplejelovens § 502, stk. 1, nr. 2.

Derfor bestemmes:

Sagen udsættes på Statsforvaltningens afgørelse.

Landsrettens begrundelse:

stadfæstet med samme begrundelse